ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่เว็บไซต์ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคใต้ 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ♥️